Yuridik va jismoniy shaxs oʻrtasida tuzilgan avtotransport vositasining oldi-sotdi shartnomasi

Yuridik va jismoniy shaxs oʻrtasida tuzilgan avtotransport vositasining oldi-sotdi shartnomasi loyihasini yuklab olib, amaliyotda foydalanishingiz mumkin.

Hujjat formati Hujjat hajmi Hujjat kategoriyasi Sotuvdagi narxi
41 KB Avtotransport bitimlari 10000
Yuklab olish narxi: 10000 so'm
To'lovni quyidagi to'lov usullari yordamida amalga oshirishingiz mumkin: